قوانین کلاس های آنلاین

  • غیبت بیش از 5 جلسه در کلاس به منزله انصراف است.
  • ارسال  تکالیف بعد از زمان معین امکان‌پذیر نیست.
  • در صورت عدم تحویل تکالیف برای دانش‌آموز  درصد صفر لحاظ می‌شود.کسب 3 نمره صفر در تکالیف به منزله انصراف است.
  • در صورت حضور دانش آموز و شرکت کردن در بازه زمانی غیر از بازه تعریف شده برای وی به صورت خودکار توسط سیستم غیبت ثبت میشود
  • در صورت قطع اینترنت برای حضور در کلاس یا آزمون‌ها مسئولیت با خود دانش‌آموز است.
  • بعد از شروع کلاس‌ها امکان تغییر و جابجایی بین گروه‏ها وجود ندارد.
  • نمرات تمام امتحانات با نمره منفی حساب می‌شود.
  • هر دانش‌آموز موظف است فقط و فقط در زمان مقرر گروه خود در امتحان شرکت نماید و خارج از آن زمان درصد صفر منظور می‌شود.
  • فقط دانش‌آموزان با میانگین درصد بالای 70%% برای سال آینده ثبت‌نام می‌شوند.