مشخصات شما با موفقیت ثبت شد !

از ثبت نام شما در سایت متشکریم. ما مشخصات شما را بررسی کرده و پیامی مبنی بر قبول یا رد ثبت نام شما از طریق ایمیل ارسال میکنیم.
ضمنا در نظر داشته باشید که تاریخ شروع کلاس ها از طریق صفحه اصلی سایت منتشر میشود و زمان حدودی تایید شدن حساب شما در نیمه اول تیرماه میباشد.در صورت ناقص بودن اطلاعات ثبت نامی ، نگران نباشید و صرفا به پشتیبانی اطلاع دهید و از ثبت نام دوباره با کد ملی متفاوت خودداری کنید!

پیروز و سربلند باشید !