وضعیت اکنون
ثبت نام نشده
قیمت
بسته
شروع شدن
این دوره اکنون بسته است

توضیحات دوره

در این دوره که تنها مخصوص کاربران ثبت نام شده است مباحث زیر تدریس میشود

هندسه تحلیلی و جبر

هندسه

تابع

مثلثات

توابع نمایی و لگاریتم

حد و پیوستگی

آمار و احتمال

سرفصل ها

حل سوالات کنکور تجربی - 99- بخش 1
مثلثات
تصاعد (الگو و دنباله)
مثلثات - قدرمطلق-کنکور سال 99 رشته ریاضی
براکت
معادلات درجه دوم
مثلثات (معادله مثلثاتی)
بخش پذیری و توان
حد
پیوستگی
مشتق
کاربردمشتق
مجانب
آنالیز ترکیبی
توابع نمایی و لگاریتم
مقاطع مخروطی
احتمال