وضعیت اکنون
ثبت نام نشده
قیمت
بسته
شروع شدن
این دوره اکنون بسته است

توضیحات دوره

در این دوره که تنها مخصوص کاربران ثبت نام شده است مباحث زیر تدریس میشود

هندسه تحلیلی و جبر

هندسه

تابع

مثلثات

توابع نمایی و لگاریتم

حد و پیوستگی

آمار و احتمال

سرفصل ها

حل نیمی از سوالات کنکور تجربی - 99
مثلثات
تصاعد (الگو و دنباله)
مثلثات - قدرمطلق-کنکور 99 رشته ریاضی
براکت
معادله درجه دوم
مثلثات (معادله مثلثاتی)
بخش پذیری و تقسیم
حد
پیوستگی
مشتق
کاربرد مشتق
مجانب
آنالیز ترکیبی
توابع نمایی و لگاریتم
مقاطع مخروطی
احتمال