وضعیت اکنون
ثبت نام نشده
قیمت
بسته
شروع شدن
این دوره اکنون بسته است

توضیحات دوره

در این دوره که تنها مخصوص کاربران ثبت نام شده است مباحث زیر تدریس میشود

مجموعه ، الگو و دنباله

مثلثات

توان های گویا و عبارت های جبری

معادله ها و نامعادله ها

تابع

شمارش ، بدون شمردن

آمار و احتمال