پشتیبانی

از تمامی کاربران عضو سایت خواهشمندیم پس از تکمیل اطلاعات و تخصیص عکس پرسنلی، تا پایان 18 تیر ماه 99 هرگونه مشکل در سایت را به پشتیبان سایت اطلاع رسانی کنند و نسبت به رفع آن اقدام نمایند.